MU (Malanding Ugnayan)
hahahaha :))))) Nakita ko nanaman sa PC ko :))) totoo naman diba? karamihan sa mga “MU” kuno ay may Malanding Ugnayan hahahaha~

MU (Malanding Ugnayan)

hahahaha :))))) Nakita ko nanaman sa PC ko :))) totoo naman diba? karamihan sa mga “MU” kuno ay may Malanding Ugnayan hahahaha~

12 notes
  1. salungat said: Like this.. <
  2. kyokyocrunch posted this
Ventisette V2 Theme
Design by Athenability
Powered by Tumblr